Instrumenter

fra Hauchs Physike Cabinet
Denne database rummer  825 instrumenter eller instrumentdele der er fordelt i 12 kategorier.

Allesammen omtalt i Hauchs fortegnelse fra 1818, der fulgte med da samlingen blev skænket til Sorø Akademii i 1827.

Alle instrumenterne i databasen er  forsynet med et Hauch-nr AWH  (bogstav+tal) samt Hauchs egen beskrivelse (kursiv)

280 er illustreret med tegning  245 er kommenteret af Hauch (kursiv) fra værket Det physiske Cabinet  hvor kun første bind udkom (Cabinet1)

Alle instrumenter, der er bevaret i dag, er gengivet med foto..

 

 

Søg efter instrument