BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Æg i blære

Hauchs betegnelse:

Een Træ Kasse med en Blære i, for at vise at et Æg indesluttet i Blæren fyldt med Vand bliver uskadt endskjønt Blæren betynges med en stor Kraft, som følge af Vandets lige Trykning til alle Sider

Hauchs beskrivelse:

En Kasse, i hvilken ligger en Blære E, som er fyldt med Vand, hvori et Æg svømmer. Over Blæren ligger et i Kassen passende bevægeligt Laag, paa hvis Midte ligeover Blæren, er anbragt et opstaaende Stykke I, hvorpaa Vægte lægges. Lægger man saaledes paa I Vægte, endogsaa af betydelig Størrelse, som 100 Pund og derover, kun at de ikke formaae at søndrerive Blrens Fibrer, da vil dog det i Blæren værende Æg altid findes ubeskadiget, fordi Vandet trykker ligemeget derpaa efter alle Retninger (Phys.Cab. I p.125)

  • Kategori: Tryk
  • Hauchnummer: C10
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §146
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.125; pl.23 fig 2
Æg i blære
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok