BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Æolipil

Hauchs betegnelse:

En liden Æolipile paa Fod af hvidt Metal

Kort beskrivelse:

En Æolipil er en dampkugle

Hauchs beskrivelse:

AB (PI. 2, Fig. 7) er et lidet Kar af Metal, indrettet til en Lampe, som fyldes med Vinaand, og hvori indbringes en Bomulds Væge. — Karret har foroven tre smaae Arme, som bøie sig, og er skikkede til at bære den lille Æolipila eller Dampkugle C, som i Almindelighed er af Metal, men som ogsaa kan være af Glas.

Efterat omtrent de to Trediedele af Æolipilen C er fyldt med stærkt Lavendelvand, veies det hele Apparat paa en meget fiin og nøiagtig Vægt.   Æolipilen bringes dernæst over den antændte Lampe, hvorpaa det lugtende Vand meget hastigen vil komme i Kog-, og udgaae gjennem Dampkuglens ]Næb som vellugtende Dampe. Naar Værelset synes gjennemtrængt af Dampene, og- Lugten af Lavendlerne bemærkes paa ethvert Sted i Værelset, slukkes Lampen, og efterat Dampkuglen er fuldkommen afkjolet, veies den paa ny. Man vil da finde, at den efter Omstændighederne har tabt et til to Gran i Vægt, og man kan efter foregaaende Beregning  gjøre sig et nogenlunde Begreb om Graden, til hvilken den lille Masse, som er fordunstet, har maattet fordele sig i Værelset. (Phys.Cab. 1, p 9  Pl.2 Fig.7)

Teknisk beskrivelse:

Genstanden eksiterer ikke mere

  • Kategori: Almindelige egenskaber
  • Hauchnummer: A11
  • Inventarnummer: 4001
Æolipil
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok