BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Amontons diagonalmaskine

Hauchs betegnelse:

Amontons Diagonal Maskine

Kort beskrivelse:

Hvorledes Amontons navn knyttes til denne diagonalmaskine vides ikke, men der findes en lignende beskrevet af Eberhard i 1767 (Gehler(1825-45))

Hauchs beskrivelse:

ABCD og EFGH (Pl.3, Fig. 10) ere tvende ligestore og parallelle qvadratiske Trærammer, som ere befæstede til hinanden ved Stiverne I, K og L paa Foden M. Ovenpaa Rammestykkeme AB og EF ere tvende Messingplader N og O befæstede, som hver bærer en lille bevægelig Messingtridse. P og Q ere tvende Messingskiver, som ere befæstede til hinanden ved en fælles Axe, hvis Ender ligge ud over begge Trærammerue, saaledes, at begge Skiverne glide derimellem.
Om Midten af Axen PQ er viklet en Silkesnor, som gaaer ud over Tridserne N og O, hvorpaa de lige tunge Lodder R og S ere hængte. Under disse Omstændigheder bliver Legemet PQ i Hvile, fordi begge de derpaa virkende Kræfter R og S ere hinanden lige; foroger man derimod Kraften af Valgten R eller S ved den lille Tillægsvægt T, da bevæges Legemet PQ til den Side, hvor den storste Vægt hænger, og altsaa efter Retningen af den største Kraft, i Forhold til Forskjellen imellem begge de virkende Kræfter.
      Naar tvende Kræfter virke paa et bevægeligt Legeme efter Retninger, som ere skraae mod hinanden, eller saaledes, at de indslutte en Vinkel, da maa Legemet bevæge sig efter Diagonallinien  af det Parallellogram, hvoraf de tvende Kræfter, eller rettere sagt, deres Intensiteter og Directioner udgjore de tvende Sider.
        Paa dette Instrument ere tvende Silkesnore udspændte efter Diagonallinierne af Qvadrat-Rammerne, fra A til D, og fra F til G; ligeledes ere tvende Silkesnore, som bære de to Lodder U og W viklede i modsat Retning om begge Enderne af Axen PQ, saaledes, at naar Legemet PQ bevæges, maa Vægten U stige, idet Vægten W synker, eller omvendt W stige, naar U synker. Man indser lettelig, at naar Legemet PQ ligger imod BF, og Vægten W altsaa befinder sig ved F, som en af Vinklerne af Qvadratet EFGH, vil PQ ikke kunne bevæge sig efter Retningen fra F til  E, uden at Vægten W derved synker; men herved virke tvende Kræfter under en ret Vinkel med hinanden paa Legemet W, saaledes, at det efter den enes Virkning skulde bevæge sig fra F til E, imedens det paa samme Tid ved den andens Virkning skulde synke fra F til H, og man vil se, at det, ved at følge Virkningen af disse to Kræfter, nøiagtigen gjennemløber Diagonalen FG af Qvadratet FEGH. 
Imedens W saaledes gjennemløber Diagonalen fra F til G, finder det samme Sted med U i modsat Retning fra D til E, og det beskriver Diagonalen DE af Qvadratet ABCD
  (Phys.Cab.1 p.22)

Teknisk beskrivelse:

Ramme 314x314 Fod Dia. 182. Messing cylinder dia, 10 l. 105. To messingslæder med silketråd

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Mekanik
  • Hauchnummer: A39
  • Inventarnummer: 300
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §74
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.22; pl.3 fig.10
Amontons diagonalmaskineAmontons diagonalmaskine
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok