BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Apparat til indtørring

Hauchs betegnelse:

Apparat til deri at tørre smaa Bundfald ved jævn og ensformig Temperatur formedelst Heden af kaagende Vand med tilhørende Lampe, Glas og Thermometer

Hauchs beskrivelse:

Ved analyriske Undersøgelser især med qvantitative Analyser er det ofte af den største Vigtighed at vide, at de Masser, som man vejer, ikke indeholder Vand, som ikke er i nogen chemisk Forbindelse. Man maa derfor tørre Masserne ved Vandets Kogepunkt, og dette bevirkes let ved dette Apparat._x000d_

Skal dette Apparat anvendes til det angivne Brug, da fyldes Mellemrummet mellem A og B med Vand som gydes ind gjennem Røret G, der derpaa lukkes med en Korkprop. I B bringes den Masse, som skal tørres, og Laaget D paaskrues. I K (Fig. 14) fastgjøres en Korkprop, hvorigjennem gaaer et Glasrør L, der sættes i Forbindelse med et videre Rør, som skal indeholde smeltet Chlorcalcium, og hvis anden Ende communicerer med et Gasometer. Man stiller derpaa Apparatet paa en Ovn og bringer Vandet i Kog. Naar Dampen ved at fare ud af M viser, at dette er opnaaet aabner man Hanen paa Gasometret og lader nu en tør Luftstrøm strømme gjennem Røret I ind i B, hvoraf Vanddampe ville udjages og afsætte sig i Røret E. Naar denne afsætning af Dampe i Røret E ophører, da er det Tegn paa, at Massen er udtørret; Operationen standses, og det tilbageblevne Vand udtappes gjennem Tuden H. Massen, som nu har tørret, bør lægges i en Platindigel, hvis Laag strax paasættes, efterat det er udtaget af Karret B, hvorved man forhindrer den tørrede Masse fra atter at indsuge Fugtighed af Atmosphæren, inden den vejes. (Phys.Cab.II p.21)

Teknisk beskrivelse:

Cylinderformet kobberbeholder ydre D145, indre D75 , H140 med tud L110 med hane af træ og elfenben

  • Kategori: Kemi
  • Hauchnummer: D12
  • Inventarnummer: 9344
Apparat til indtørringApparat til indtørring
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok