BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Argand lampe med dobbelt væge

Hauchs betegnelse:

En Lampe efter Hebster med tvende concentriske Væger

Hauchs beskrivelse:

A er et i begge Ender aabent Blikrør, der forneden ved et horizontalt Stykke er aldeles vandtæt forbundet med det videre Rør C, saa der derved dannes et forneden lukket men foroven aabent Rum, der paa den ene Side efter hele sin Længde har en vertikal Aabning, hvorved det ved hjælp af tvende tilloddede Blikstrimler er forbundet med et tredje paa samme Maade udskaaret Rør E, hvorved dannes et forneden lukket men foroven aabent Rum. Der gjennem en paa den ene Side efter hele Længden gaaende vertikal Aabning communicerer med den foroven og forneden aldeles lukkede Canal F. Denne staaer atter i Forbindelse med det Rør B, som sætter Oliebeholderen C i Forbindelse med Lampen. Uden om alle disse Cylindre ligger endnu en Cylinder G, der kun er forbunden med de andre derved, at den er fastgjort til Canalen F. I Mellemrummet mellem Rørene A og C er den ene Væge fastgjort paa Ringe H. Til en af disse Ringe er fastgjort en Møtrik, hvorigjennem gaaer en Tapskrue I, paa hvis ene Ende er fastgjort et Hjul K, der gaaer gjennem Cylindren G og tjener til at dreie Tapskruen, ved hvis Bevægelse den indre Væge hæves eller sænkes. Den anden Væge bevæger sig i Mellemrummet mellem D og E og er ligesom den inderste fastgjort til en Ring L, der er forbunden med Metalstykket M, som ved Tandstangen N og et Drev efter Behag kan hæves og sænkes uafhængig af den indre Væges Bevægelse. (Phys.Cab.II p.8)

Teknisk beskrivelse:

Oliebeholder af blik Dia95 H127 med håndtag 70x100 og fod Dia140 H120 og rør Dia17 L135 til brænderen Dia60 H130

  • Kategori: Varme
  • Hauchnummer: E43
  • Inventarnummer: 9391
Argand lampe med dobbelt vægeArgand lampe med dobbelt væge
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok