BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Bæger i snor

Hauchs betegnelse:

Et Bæger af Blik i en Snor til at vise, at Vandet, som underkastes centrifugal Bevægelsen bliver i Bægeret

Hauchs beskrivelse:

Man fylder Spanden med Væske, og svinger den derpaa med en nogenlunde betydelig Hurtighed om i en Kreds. Vandet vil da under hele Bevægelsen sees at blive i Spanden, endog i de Öjeblikke, hvori det, formedelst Spandens nedad vendte Aabning, maatte løbe ud. Dette Phænomen vilde være uforklarligt, hvis man ikke antog, at en bestemt Kraft under hele Bevægelsen drev Vandet fra Bevægelsens Midtpunkt (Experimentators Haand) mod Bunden af Spanden.

  • Kategori: Mekanik
  • Hauchnummer: A67
  • Inventarnummer: 3410
Bæger i snor
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok