BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Bevægelse op ad skråplan

Hauchs betegnelse:

Een liden cylinder, som løber op af en Skraaplan, af Mahognitræ

Hauchs beskrivelse:

E er en Cylinder af Træe, som paa et Sted i Nærheden af Peripherien er gjennemboret med et cirkelrundt Hul, der udfyldes med en liden Blycylinder, i hvilken altsaa hele Cylinderens Tyngdepunkt befinder sig.
Stilles Cylinderen saaledes paa Skraaplanen, at dens ved Blycylinderen bestemte Tyngdepunkt staaer lodret over det Punkt af Træcylinderen, som berører Skraaeplanen, da er Cylinderen tilstrækkeligen understøttet,og vil ikkuns i dette Tilfælde hvile.
Stilles den derimod saaledes, at det Punkt af Skraaplanen, som ligger lodret under Tyngdepunktet, er højere end Berøringspunktet, da vil Tyngdepunktet stræbe at falde lodret til hiint Punkt, og Cylinderen maa derfor naar den sættes ved A, rulle op ad Skraaplanen henimod B. (Phys.Cab. I p.84)

Teknisk beskrivelse:

Mahognycylinder Dia160 W58 med indlagt bly. Skråplan 420x160x70

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Statik
 • Hauchnummer: B11
 • Inventarnummer: 780
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §116
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p 84; pl.14 fig 11
 • Litteraturhenvisninger:
 • Sigaud de Lafond (1775): 1,1202
 • Brenni (1993), ‘Cataloque of Mechanical Instruments’, Museo di Storia della Scienza, Firenze: 2,003
 • Desaguliers(1734) pl.IV fig.15

  's Gravesande(1747) pl.5 fig.5

Bevægelse op ad skråplanBevægelse op ad skråplan
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok