BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Blæselampe

Hauchs betegnelse:

Een fransk Smelte Lampe

Hauchs beskrivelse:

En fransk Smeltelampe med tilhørende Dele.
Den har kun een Lampe A, hvori brænder Olie; idet nemlig Kogningen af Spiritussen i Æolipilen B vedligeholdes ved den Varme, der udvikles ved Forbrændigen af Olien og Spiritusdampene i Æolipilen. Denne har en Aabning C, hvorigjennem Spiritus kan nedgydes ved Hjelp af Tragten Fig. 9, som lukkes ved Skrue C. Ventilet bestaaer af en Prop D, der er forsynet med en Stift, som gaaer gjennem Fjedren E og Metalpladen F, der fastholdes paa Stængerne G og H ved tvende Møtrikker I og K. Ved at paaskrue forskjellige Spidser, som de der sees i Fig.7 og Fig.8, istedetfor Spidsen L, kan man give Strømmen af Spiritusdampe og Flammen af Olielampen en forskjellig Retning, og istedetfor at lade denne Flamme slaae mod Sidevæggene af en Kasse M med Vand eller en anden Væske, som man vil koge, saaledes som det forestilles paa Tegningen Fig.5 kan man give Flammen en nedadgaaende Retning, og lade den slaae ned paa Overfladen af Vædsken selv, hvorved Kogningen endnu hurtigere bevirkes. (Phys.Cab.II p.65)

Teknisk beskrivelse:

Bronzefod formet som en ørneklo understøtter en bronzeolielampe fra hvilken et håndtag formet som en ørnenakke holder en dampkugle. Total 200x130x340

 • Signatur: Bertin Jnv No 17
 • Kategori: Varme
 • Hauchnummer: E16
 • Inventarnummer: 6430
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §0
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.2 p.65; pl.20 fig 5
 • Litteraturhenvisninger:
 • Martinus van Marum, ‘Life and work’ (1969-76, Forbes et. al.eds.): 228
 • Hooke(1803):
  Gehler(1825-45) IV p.1155 fig.189

BlæselampeBlæselampe
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok