BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Bologneserflaske

Hauchs betegnelse:

Endeel bologneser Fladsker

Kort beskrivelse:

Opdages af P.B.Baldi 1735

Hauchs beskrivelse:

De saakaldte Bologneser Flasker føre dette Navn, fordi de ere blevne bekjendte ved Forsøg, som ere anstillede af Institutet i Bologna.

AB (PI. 2, Fig. 10) er en saadan lille Kolbe af temmelig tykt Glas, i Særdeleshed ved Bunden B. Den blæses ligesom alt andet Glas, men afkjøles pludseligt i Luften, og ikke i Kjøle­ovnen som det øvrige Glas; herved afkjøles de ydre Dele meget hastigere end de indre, og de forskjellige Glasdele erholde derved en meget ulige Spænding. Disse Glas kunne udvendigen taale meget stærke Slag og Stød og ligeledes at en glat Blykugle kastes ind i dem, derimod springe de i Stykker, saasnart den mindste skarpe Flintesten bringes deri. Aarsagen hertil er, at den skarpe Steen, i hvor liden den end er, frembringer en lille Ridse i Glasset, som gjør Begyndelsen til en Adskillelse imellem Glassets Dele, hvilken i samme Øieblik forplantes gjennem alle Delene formedelst disses uregelmæssige Stilling og løse Forbindelse med hinanden(Phys.Cab. I p.12 Pl.2 Fig.10)

Teknisk beskrivelse:

Glasflaske H230 Dia(max)75 Dia(min)30

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Almindelige egenskaber
  • Hauchnummer: A14
  • Inventarnummer: 1751
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §42
  • Det physiske Cabinet (1836-38): bd.1 p.12; pl.2 fig.10
BologneserflaskeBologneserflaske
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok