BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Cartesiansk djævel

Hauchs betegnelse:

Eet Glas med de saakaldte cartesianske Diævle

Hauchs beskrivelse:

Første gang den såkaldte cartesianske djævel er nævnt er i 1648 af Magiotti og altså ikke Descartes._x000d_

Et lukket Glas, som er fyldt med Vand, med lidet tilsat Viinaand. Heri svømmer en eller flere hule Glasfigurer F, der forneden have en liden Aabning: de føre Navn af de cartesianske Djævle. Disse ere fyldte deels med Vand deels med Luft, saa at de ere lidet mindre vægtfylde end Vandet. Glasset AB er oventil forsynet med en Messingindfatning CB, hvis Huulhed nøie udfyldes af en bevægelig Prop eller et Stempel, der bevæges op og ned ved en Skrue D._x000d_

Da Figuren F i sin oprindelige Tilstand er mindre vægtfuld end det Fluidum, hvori den befinder sig, saa svømmer den ovenpaa. Driver man Stemplet lidt dybere ned formedelst Skruen D, da trykker den paa Vdet i Glasset, der atter sammenpresser Luften i den hule Figur F, hvorved denne, formedelst det indtrængende Vand, bliver vægtfuldere og synker. Hæver man nu igjen Stemplet, da udvider sig atter den i Figurens Huulhed sammenpressede Luft, og uddriver det nysindtrængte Vand af figuren; denne bliver igjen mindre vægtfuld end Vandet, og stiger derfor atter. (Phys.Cab.I p.133)

 • Kategori: Tryk
 • Hauchnummer: C27
 • Inventarnummer: 1660
 • Litteraturhenvisninger:
 • Sigaud de Lafond (1775): 1,2101
 • Magiotti(1648)

  Musschenbroek(1729) pl.XXIII fig.15-16

  Desaguliers(1744) pl.XIX fig 19

  Gehler(1787-96) I p.466 fig.76

Cartesiansk djævel
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok