BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Den kinesiske koldbøttestøder

Hauchs betegnelse:

Den chinesiske Jungelsmand eller Equilibrist

Hauchs beskrivelse:

Stilles Figuren oprejst, saaledes som i Stillingen A (Fig.1) paa det øverste af Trappens Trin, da ligger allerede Tyngdepunktet, formedelst det i den nederste Huulhed værende Qviksølv, saameget bag over, at det ikke er tilstrækkeligt understøttet, men tvinger Overkroppen til at bevæge sig om Hofteaxen og synke tilbage. Men under denne Bevægelse, hvorved endnu Benene blive staaende, synke først Armene, der formedlst deres Letbevægelighed om Skulderaxen stedse beholde en lodret Stilling, saaledes ned, at Hænderne komme til at understøtte den synkende Overkrop, og Dukken vil saaledes indtage Stillingen B. Qviksølvet, der fra Begyndelsen af indtog Kroppens nederste Deel løber nu ned i den øverste Huulhed, der nu staar lavest, og derfra ned i Hovedet. (Phys.Cab. I p.85)

Teknisk beskrivelse:

ikke bevarer

  • Kategori: Statik
  • Hauchnummer: B16
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §116
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p 85; pl.15 fig 01
Den kinesiske koldbøttestøder
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok