BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Desaguliers friktionsmaskine

Hauchs betegnelse:

Desaguliers Frictions Maskine

Hauchs beskrivelse:

Med dette apparat måles glidende og rullende friktion og vægtens og fladens betydning.

Man skruer først Skruerne N ved F og H saa langt ind, at Axen af Hjulet O hviler i disse Skruers indvendige Huulheder; herved bliver da Frictionen glidende, fordi hele Overfladen af Axens Ender nu berører den hele indvendige Huulhed i Skruerne. Man sætter Hjulet i svingende Bevægelse og tæller Antallet af Svingninger indtil Hjulet er i Ro.

Man skyder Skruerne ved F og H så langt ud, at Axen af Hjulet O hviler paa Overskjæringspunkterne af de mindre Hjul L,M og I,K, hvorved Frictionen bliver rullende, og man vil nu efter at have spændt Fjederen ligesaa stærkt som før, bemærke et langt større Antal Svingninger af Hjulet O, end forhen.

Ved at lade først begge Messingstokke R og S hvile paa Axen O, og siden kun én af dem, som bærer den anden formedelst Skruen U, da vil Forskjellen i Antallet af de derved foraarsagede Svingninger ikke være meget betydelig, og saaledes synes disse Forsøg at vise, at Frictionen ikke kan antages at staae i Forhold til Overfladerne af de Legemer, som bevæges paa hinanden.

Teknisk beskrivelse:

Lille mahognybord Dia190 H138. Et messingsvinghjul Dia140 med stålakse hviler i skrueleje eller på to sæt messingfriktionshjul Dia80. En stålfjeder er fastgjort, så dens stramhed kan ændres. To messingstænger kan hvile og tynge på aksen

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Mekanik
 • Hauchnummer: A50
 • Inventarnummer: 3660
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §83
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.34, pl 5 fig 8
 • Litteraturhenvisninger:
 • Nollet (1783): 1,03309
 • Sigaud de Lafond (1775): 1,0701
 • Martinus van Marum, ‘Life and work’ (1969-76, Forbes et. al.eds.): 46
 • Morton & Wess(1993), ‘The King George III Collection’: M63
 • Brenni (1993), ‘Cataloque of Mechanical Instruments’, Museo di Storia della Scienza, Firenze: 2,057
 • Sully(1726);

   

  Desaguliers(1734); XVIII, fig. 8;

   

  Gallon(1735) iii, 95; iv 75-8;

Desaguliers friktionsmaskineDesaguliers friktionsmaskine
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok