BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Destillerapparat

Hauchs betegnelse:

Sammensat destillerapparat

Hauchs beskrivelse:

Det sammensatte Destillerapparat, som sees Pl. 3, Fig. 12,anvendes, hvor man foretager Destillation af ulige flygtige Vædsker, der ved en hensigtsmæssig Indretning af Apparatet særskilt kunne samles. B er en Ballon med 5 Aabninger; i den ene indkittes Halsen af en Retort A af den forhen beskrevne Form. Dampene af de mindst flygtige Vædsker ville condensere sig i denne Ballon og flyde ned i Karret C. Dampene af de mere flygtige Vædsker ville gaae igjennem B's tredie Aabning ind i Forstødene D og E, der ere tilsatte for at skaffe Dampene en stiirre Overflade, hvorpaa de kunne condenseres, og endelig fortætte sig i Karret F.

  • Kategori: Kemi
  • Hauchnummer: D23
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §0
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.2 p.10; pl.3 fig 12
  • Litteraturhenvisninger:
  • "Experiment on the destillation of acids, volatile alkalies etc. showing how they may be condenced witout loss ..." (Phil.Tr. 1767)

Destillerapparat
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok