BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Faldrender

Hauchs betegnelse:

Apparat for at vise at Cykloiden er den Bue, som hastigst gjennemløbes ved Faldet

Hauchs beskrivelse:

Man ser at den cycloidalske Rende DE gjennemløbes hurtigere end Cirkelbuen FG, der gjennemløbes endnu hurtigere end Chorden HI_x000d_

Lægger man ved et andet Forøsg en Kugle ved den cycloidalske Rendes øverste Punkt og en anden Kugle paa hvilken som helst andet Punkt i samme Rende f.eks. I Midten af Buen og slipper begge Kugler på eengang, da vil ville de i samme Øjeblik naae Cycloidens Endepunkt E, uagtet den ene ikkuns har gjennemløbet den halve Bue, imedens den anden har gjennemløbet hele Buen, Saaledes viser da dette Instrument, at Cycloiden virkelig fortjener Navn af saavel Linien for det hurtigste fald, som af Linien for de lige hurtige Fald (Phys.Cab. I p.50)

Teknisk beskrivelse:

Tre faldrender af messing: cirkelbue, korde og cykloide. Mahognibund 630x115x45. Størrelse H420._x000d_

Messingplade med tre fingre til samtidig at starte 3 trækugler.

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Mekanik
 • Hauchnummer: A60
 • Inventarnummer: 3240
 • Litteraturhenvisninger:
 • Sigaud de Lafond (1775): 1,0903
 • Martinus van Marum, ‘Life and work’ (1969-76, Forbes et. al.eds.): 43
 • Morton & Wess(1993), ‘The King George III Collection’: M72
 • Desaguliers(1734); XXVII, fig. 8-9

  's Gravesande(1747) pl.17 fig.3

FaldrenderFaldrender
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok