BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Fjedervægt

Hauchs betegnelse:

En Spiral Vægt

Hauchs beskrivelse:

For nu at inddele dette Instrument, holder man den i Ringen A, og hænger efterhaanden Vægtlodder af 1, 2, 3... Punds Vægt paa Krogen I, hvorhos man paa Stangen AB mærker hvor stor en Deel af samme der for hver paahængt Vægt trækkes oven ud af Futteralet
Omendskjøndt dette Instrument har den Fordeel at være portativt, saa fortjener det dog ikke at anprises til nøjagtigt Brug, deels fordi dets Rigtighed ikke let kan prøves, deels fordi Staalfjederen omsider taber sin Elasticitet, ikke at tale om Luftens Temperatur, som maa have Indflydelse derpaa (Phys.Cab. I p.100)

Teknisk beskrivelse:

Ikke bevaret

  • Kategori: Statik
  • Hauchnummer: B29
  • Inventarnummer: 4001
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §0
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.100; pl.17 fig 4
Fjedervægt
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok