BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Forbrændingskammer, kul

Hauchs betegnelse:

Eet Apparat til at undersøge Kullets Bestanddele og at frembringe Kulsyre ved Kullets Forbrænding i Suurstofgas - efter van Marum

Hauchs beskrivelse:

For at vise, at der ved Kuls Forbrænding kun dannes Kulsyre, og at dennes Vægt svarer til Vægten af den fortærede Kul og den absorberede Ildluft, har van Marum angivet et Apparat. A er en lille Ovn, der ved B har en Rist..
Til at optage den under Forbrændingen udviklede Kulsyre betjener man sig af Kalilud, Kalkvand eller Barytvand. De 2 sidste Alkalier have det Fortrin for Kaliet, at de danne uopløselige Forbindelser med Kulsyren, saa at det dannede Salt siden kan samles paa et Filter, tørres og veies, hvorved man ved beregning kan bestemme Kulsyremængden. Efterat have fyldt de woulfiske Flasker med den Lud, som skal optage Kulsyre, og Gasometret M med Ildluft og bragt vel udbrændte Kul paa Risten B, hvilket kan skee gjennem det Hul, hvori Skorstenen H er fastskruet, bringer man gjennem F en lille glødende Jernkugle ind paa Risten for at antænde Kullene. Man paaskruer da hurtigt G og aabner Hanen O, for at indlade den til Forbrændingens Vedligeholdelse nødvendige Iltmængde. Indretter man det saaledes, at Luften trykkes ud af Gasometret M, medens den suges ind i N, da vil Ildluften strømme gjennem Ovnen A; den dannede Kulsyre vil optages i Flaskerne I, K og L, og den overflødige Ildluft tilligemed den atmosfæriske Luft, som var i Apparatet, førend Forbrændingen begyndte, vil ledes i Gasometret N. (Phys.Cab.II p.25)

Teknisk beskrivelse:

Sort kobber med messinglåg Total H470 ovnkammer Max Dia130 skorsten Dia

  • Kategori: Kemi
  • Hauchnummer: D07
  • Inventarnummer: 9332
  • Litteraturhenvisninger:
  • Martinus van Marum, ‘Life and work’ (1969-76, Forbes et. al.eds.): 190
  • Lavoisier(1790) pl XII fig 9;

    Marum(1798) chapt.V pl.VII

    Canzius(1804) p.8

Forbrændingskammer, kulForbrændingskammer, kulForbrændingskammer, kul
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok