BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Forbrændingskammer, phosohor

Hauchs betegnelse:

Apparat til at frembringe Phosphor Syre ved Phosphors forbrænding i Suurstofgas

Hauchs beskrivelse:

Van Marum har først angivet et Apparat, hvorved man paa en beqvem Maade kan vise Phosphorets Forbrænding i reen Ildluft og dets deraf følgende Forvandling til Phosphorsyre, uden at behøve at befrygte, at Glasset, hvori Forbrændingen foregaaer, skal springe ved den stærke Hede.
Dette Apparat er en Glaskugle med en temmelig Stor Aabning foroven, hvilken kan lukkes ved et Messinglaag, som er saaledes tilslebet, at det uden Lutering slutter aldeles lufttæt til Ballonen. Inde i denne Ballon er ved 2 Traade af Platin, der ere fastgjorte i Messinglaaget, ophængt en lille Platindigel, hvori et Stykke Phosphor kan indlægges. .. Det Rør , der skal indskrues i Hanen B, og som ikke er afbildet paa Tegningen, tjener til at sætte Ballonen i Forbindelse med en Luftpompe.
Brugen af det her beskrevne Instrument til det angivne Øjemed beroer paa Phosphorets Egenskab lettere at antænde sig i fortyndet Luft end i tættere. Saaledes antænder Phosphoret sig af sig selv i den fortyndede Luft under Klokken af en Luftpompe, naar det er blandet med Harpix eller ligger paa Bomuld.

Efterat Gasometret er fyldt med Luft og Røret F med vandtrækkende Midler, bedst smaastødt smeltet Chlorcalcium, og efterat man har bragt Phosphoret i Diglen og paasat Laaget paa Ballonen, udpompes Luften af denne. Saasnart Luften har naaet en vis grad af Fortynding vil Phosphoret antændes, og man aabner nu Hanen C, for at indlade den til Forbrændingens Fortsættelse nødvendige Mængde Ildluft. Kun maa man vogte sig for at indlade for megen Ildluft paa én Gang, da derved Forbrændingen og Varmeudviklingen let kunne blive saa heftige, at Karret kunde springe. Man indlader derfor kun lidt Luft og aabner først Hanen C igjen, naar Luen er nær ved at slukkes. Man har det derved ganske i sin Magt at regulere Forbrændingen. Havde man forud vejet Phosphoret, maalt Ildluften og deraf beregnet dens Vægt, da vil man, naar man siden vejer den dannede Phosphorsyre, finde den Vægt fuldkommen svarende til Phosphorets og Iltens. (Phys.Cab.II p.24)

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Kemi
  • Hauchnummer: D08
  • Inventarnummer: 9351
  • Litteraturhenvisninger:
  • Martinus van Marum, ‘Life and work’ (1969-76, Forbes et. al.eds.): 187
  • Marum(1798) chapt. IV

    Canzius(1804) p.8

Forbrændingskammer, phosohorForbrændingskammer, phosohor
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok