BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Forbundne kar

Hauchs betegnelse:

Apparat for at vise at et Fluidum stedse maa have samme Højde i Rør eller Kar, som ere forbundne med hinanden uden hensyn til Rørenes vidde eller form

Hauchs beskrivelse:

I G kan Glasrøret GH, eller et af de andre Rør, Fig 5, 6, 7 eller 8 indsættes. Paa Røret EFG er en Hane K anbragt, som tjener til vexelviis at aabne, eller hindre Forbindelsen mellem Karret CD og Røret GH.
Gydes Vand i Glasset CD og stilles Hanen saaledes, at den tilsteder Forbindelse mellem Karret og Røret, da vil Vandet bevæge sig igjennem Kanalen EFG og stige op i Røret GH saalænge, indtil det i dette Rør staaer ligesaa højt som i Glasset.
Erstattes Røret GH med Instrumentet Fig. 5 der bestaaer af fire smalle og et videre Rør, da vil det samme Fænomen vise sig. Det samme gjælder om man i stedet anbringer et af de bøjede Rør Fig. 6 og 7.
Det sees ogsaa at Vandet vil, naar to Rør eller Kar af ulige Højde ere forbundne, flyde ovenud af det lavere, dersom dettes Munding staaer lavere end Overfladen af Vandet i det andet Rør; og er derhos denne Munding paa det lavere Rør nogenlund snæver, da vil Vandet springe ud med en saadan Hurtighed, at det danner en Straale, der vilde naae samme Højde som Overfladen af Vandet i det andet Rør, hvis ikke Frictionen og Luftens Modstand forhindrede det

Teknisk beskrivelse:

Glaskar Dia130 H320 i bunden forbundet med messingrør med stophane til et messingtilslutning, hvor er anbragt en sortlakeret messingcylinder Dia55 H24 med 6 glasrør H250 af forskellig dimension

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Tryk
  • Hauchnummer: C04
  • Inventarnummer: 1390
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §145
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.122 pl.22 fig 4
Forbundne karForbundne kar
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok