BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Forbundne rør

Hauchs betegnelse:

Et krumt Glasrør paa et Mahognibræt med Skala for at vise at Trykningen af uensartede Vædsker imod hinanden er i Forhold til deres Tæthed eller Densitet omvendt

Hauchs beskrivelse:

Helder man nu i det bøiede Rør CDE saa meget Qviksølv, at det i hvert af Rørets lige vide Arme netop staaer til en halv Tommes Høide, og helder derpaa saalænge Vand i CD, indtil de staaer til en Høide af 13 2/3 Tommer, da vil man finde, at Qviksølvet indtager i den kortere Deel af Røret netop et Rum af én Tomme Høide. Begge disse Fluider ere nu i Ligevægt mod hinanden,og deres Høider forholde sig derved omvendt som deres Vægtfylde. (Phys.Cab. I p.130)

Teknisk beskrivelse:

U-rør H540 og H200 anbragt på et lodret træbræt 80x480 med en skala (tommer) imellem. Mahognifodstykke 180x120

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Tryk
 • Hauchnummer: C21
 • Inventarnummer: 1400
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §152
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.130; pl.23 fig 12
 • Litteraturhenvisninger:
 • Nollet (1783): 2,07206
 • Sigaud de Lafond (1775): 1,2008
 • Brenni (1993), ‘Cataloque of Mechanical Instruments’, Museo di Storia della Scienza, Firenze: 2,067
 • Gehler(1787-96) III p.726 (tab.XX fig.119)

  Gehler(1825-45) VII p.1399

Forbundne rørForbundne rør
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok