BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Glas med fire væsker

Hauchs betegnelse:

Eet Glas med den saakaldte elementar-Verden

Hauchs beskrivelse:

En lukket Flaske, hvori hældes de fire ulige vægtfulde Fluider, som Qviksølv, Potaske-Opløsning, farvet Viinaand og Bjergolie_x000d_

Ryster man Flasken, da seer man de fire Fluider at udgjøre en mørk blandet Masse; men lader man derpaa Flasken staae rolig, da adskille Delene sig igjen, saa at de flydende Legemer komme til at staae over hinanden ifølge deres Vægtfylde i den ovennævnte Orden (Phys.Cab. I p.129)

Teknisk beskrivelse:

Et cylinderformet glas Dia H på fod med forskellige væsker

  • Kategori: Tryk
  • Hauchnummer: C16
  • Inventarnummer: 1570
  • Litteraturhenvisninger:
  • Sigaud de Lafond (1775): 1,2003
  • Desaguliers(1744) pl.XIX fig.17

    Gehler(1787-96) III p.944

    Gehler(1825-45) III p.788

Glas med fire væskerGlas med fire væsker
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok