BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Hydrostatisk vægt

Hauchs betegnelse:

Een fiin hydrostatisk Vægt med Tilbehør paa tvende Stativer

Hauchs beskrivelse:

Til at bestemme Legemernes vægtfylde betjener man sig af et instrument, der efter denne sin Bestemmelse fører Navn af den hydrostatiske Vægt.
Indretningen af dette instrument er i det Væsentlige ikke forskjellig fra Indretningen af en sædvanlig god Vægtskaal. Paa et Fodstykke ABC hvis Figur er en ligesidet Triangel, og som ved tre Skruer kan stilles fuldkommen horizontalt, ere opreiste tre ligehøie Støtter, som bære en anden mindre ligesidet Triangel DEF, paa hvis Midte er opreist Standeren GH. Paa to fra Standeren udgaaende horizontale Tappe a og b kan Stykket IK, som bærer Vægtstangen, skydes op og ned ved Hjælp af et ved dets ene Side paa Standeren GH anbragt fiint Drev, som griber ind i de paa denne side af IK indskaarne Tænder, ligesom Hagen d nedenfra griber ind i den anden Sides Tænder, og derved hindrer det opskudte Stykke fra at glide ned. Paa Axen ved M hviler en med megen Flid og Nøiagtighed forfærdiget Vægtstang LMN, fra hvis Endepunkter i to lige lange Metaltraade hænge to Skaale, som nedentil ere forsynede med Kroge, til deri ved fine Traade eller Haar at ophænge de Legemer, hvis Vægtfylde ved dette Instrument skal undersøges. Endelig er paa IK anbragt et Tværstykke ST, som bærer Vægtstangen, naar denne ikke skal bruges. (Phys.Cab. I p.130)

Teknisk beskrivelse:

Messing. Trekantet fodstykke sider L300 med tre skruefødder. Tre S-formede støtter en anden trekantet messingplade på hvilken er monteret et lodret ophæng. En stålvægtstang L650 kan løftes og sænkes ved en tandstang og tandhjul mekanisme. Total H750

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Tryk
  • Hauchnummer: C25
  • Inventarnummer: 1510
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §153
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.130; pl.24 fig 02
Hydrostatisk vægtHydrostatisk vægt
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok