BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Jürgensens metaltermometer

Hauchs betegnelse:

Jürgensens Metal-Thermometer i Form af et Uhr i Sølv-Foutteral

Hauchs beskrivelse:

Det af vor Urban Jürgensen angivne Metalthermometer. Fig. 4 viser den forreste inddeelte Skive med Viseren; Fig. 5 Bagsiden af denne Skive, paa hvilken ere fastgjorte de Dele, som egentlig tjene til at vise Varmegraden. Det lukkes ved en rund Skive, der svarer til den forreste i Størrelse, saa at det Hele faaer Udseende af et almindeligt Lommeuhr. AA bestaaer af en Strimmel af Kobber. og en af Staal, som ere sammenloddede efter deres hele Længde. Den ene Ende deraf er ved B fastgjort ved en Stift, den anden er frie. Kobberet der danner den indvendige Side af den bøiede Metalstrimmel AA, udvider sig ved Varmen stærkere end Staalet, og den hele Metalstrimmel maa derfor ved Varmen bøie sig mere udad. Men ligesom Kobberet udvider sig stærkest ved Varmen, saa trækker det sig ogsaa stærkest sammen ved Kulden, hvorfor Metalstrimlen ved Kulden vil bøie sig sammen. Omkring en Tap, som er fastgjort paa Enden af den lille Metalplade C, dreier sig Vægtstangen DE, gjennem hvis ene Arm E er skruet en lille Stift, som trykker mod Lamellen AA, og hvis anden Arm D er forsynet med Tænder, der gribe ind i Tænderne paa Hjulet F, der dreier sig omkring en Stift fastgjort i Metalstykket G. Til dette Hjul er Viseren A heftet. Graderne paa den forreste Skive bestemmes ved Sammenligning med et Qviksølvthermometer. For at bringe Vægtstangen DE til at f'ølge Lamellen AA, naar den bøier sig udad, anbringer man paa Tandhjulet F en lille Fjeder, hvis ene Ende er fastheftet paa dette Hjul, den anden paa Skiven, og som aits-,ia si3ger at dreie dette Hjul i en Retning, modsat den hvori det dreies ved Sammentrækning af Lamellen AA. (Phys.Cab.II p.52)

 • Signatur: Urban Jürgensen
 • Kategori: Varme
 • Hauchnummer: E29x
 • Inventarnummer: 6150
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §0
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.2 p.52; pl.17 fig 4
 • Litteraturhenvisninger:
 • Harding(1920) II p.360 (Ørsted til Gehlen)
  Jürgensen(1824) Beskrivelse over et nyt Metal-Thermometer Danske Vidensk.Selsk.Skr. I, 1824

Jürgensens metaltermometer
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok