BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Klangfigurer

Hauchs betegnelse:

Nogle Glas og Metal Plader af forskellig Form med tilhørende Fiolinbue for at vise de Chladniske Figurer

Hauchs beskrivelse:

Dersom Glas=Plader, som ere bestrøede med sand, berøres paa et eller paa flere Steder med Fingeren, og man derved stryger paa Pladen med en Fiolinbue, da fremkommer en Klang eller Tone, som er forskiellige i Forhold til de Steder af Pladen, som ere berørte af Fingrene, og hvorved disse Dele have været stille, imedens de øvrige Dele have beæget sig; herved forlader Sandet de Dele, som ere i Bevægelse, og samler sig paa de Steder, som ere i Hvile, hvorved det danner visse bestemte symmetriske Figurer, som kaldes Svingnings=Figurer, og som ere forskiellige, alt eftersom den frembragte Tone, formedelst Fingrenes forskiellige Stilling, har været forskiellig. (Beg.Grund. §415)

  • Kategori: Tryk
  • Hauchnummer: H02
  • Inventarnummer: 4010
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok