BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Køleapparat

Hauchs betegnelse:

Eet lidet destileer og kjøle Apparat

Hauchs beskrivelse:

Det weigelske Kjøleapparat bestaaer af 2 Rør A og B. Det yderste B har ved sin Ende en opstaaende Tragt C og ved sin nederste Ende et Krumbøjet Rør D. Naar man ved Hjælp af en Hane E, som communicerer med et Kar med koldt Vand, gyder Vand i Tragten C, da flyder dette igjennem det hule Mellemrum imellem Rørene A og B og frembringer der en Afsvaling af de Dampe, som ledes igjennem A, i hvis Ende en Retorthals G er indkittet. Det Vand, som har tjent til Afsvaling flyder da atter ud igjennem Røret D i Tragten F, hvoraf det siden bortledes. (Phys.Cab.II p.11)

Teknisk beskrivelse:

Dia55 L530

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Varme
  • Hauchnummer: E38
  • Inventarnummer: 6560
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §0
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.2 p.11; pl.3 fig 14
Køleapparat
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok