BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Kviksølvregn

Hauchs betegnelse:

Een Glasklokke med Træskaal paa og Messing Indfatning for derigjennem at presse Qvægsølv

Kort beskrivelse:

Ved at hælde kviksølv i en træskål der ender i en træpind, der er anbragt lufttæt på en glasklokke som med en luftpumpe hvor luften udsuges så man ser kviksølvet trænge igennem træet og danne en fin regn.

Hauchs beskrivelse:

AB (PI. 2, Fig. 4) er en aaben Glas-Cylinder eller Recipient, hvis underste Rand er afslebet, saaledes, at den passer eller slutter paa Pladen GH af en Luftpumpe, og hvis ovre Kant er lukket ved Messingpladen C. I Midten af denne Plade er en Aabning, hvori et Bæger af haardt Træ DE (som sees i Profil Fig. 5) er befæstet, og omhyggeligen indkittet. Becipienten AB sættes over et  langt og smalt Glas FI, saaledes at Tappen E af Træbægeret DE staaer i Glasset. Foden af dette Glas maa, saavel ved dette, som ved alle lignende Forsøg, være forsynet med et lidet Hul, eller ogsaa maa det sættes paa et lidet Træ-Stativ, eller en Forhøining af Træ, for derved at skaffe For­bindelse imellem Luftpompen og Recipienten.

Kommer man nu noget Qviksølv i Træbægeret DE, og sætter begge Glassene i den Stilling, som ovenfor er sagt, ovenpaa Pladen GH af Luftpumpen, og man, dernæst udpumper Luften af Glassene, da vil Qviksølvet, formedelst Trykningen af den ydre atmosphæriske Luft, bane sig Vei igjennem Tappen E af Bægeret DE, og man vil see Qviksølvet trænge igjennem alle dens Porer ind i Glasset F, under Skikkelse af en fiin og glimrende Regn. (Phys.Cab. 1, Pl.2 Fig 4 og 5)

Teknisk beskrivelse:

Glasklokke Dia70 H250 skål Dia60 H120

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Almindelige egenskaber
  • Hauchnummer: A05
  • Inventarnummer: 2311
  • Litteraturhenvisninger:
  • Morton & Wess(1993), ‘The King George III Collection’: E101
  • Desaguliers(1744) pl XXV fig 25 ,

    Adams(1794) vol I pl III fig 3;

KviksølvregnKviksølvregn
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok