BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Langhalset glaskolbe

Hauchs betegnelse:

Apparat til oxidation af Qviksølv og letflydende Metaller

Hauchs beskrivelse:

Naar man anvender dette Apparat, da fylder man Gasometret med reen Ildluft, gyder saa meget Qviksølv i Flasken A, at Bunden er vel bedækket, veier Flasken, hvis Vægt forud maa være bekjendt, tillige med Qviksølvet, hvis Vægt saaledes bestemmes, skruer Røret E paa og aabner Hanerne B og G. Naar man derpaa antænder Lampen, vil Qviksølvet efter nogen Tid sees at være bedækket med en Hinde af rødt Ilte, og en Deel Gas af Gasometret at være forsvundet. Naar man har fortsat Forsøget saa længe, indtil al Qviksølvet er iltet og derpaa vejer Flasken, efterat have afskruet den, da vil man finde, at Qviksølvet har tiltaget 8 Gran i Vægt for hver 100 Gran det vejede førend Iltningen, og at Ildluften har tabt sin Vægt i samme Forhold. Naar en temmelig stor Portion Qviksølv skal iltes, da er Forsøget langsomt, og der medgaaer let flere Dage dertil. Ogsaa andre letiltelige Metaller lade sig ilte i dette Apparat. (Phys.Cab. II p.22)

Teknisk beskrivelse:

Langhalset glaskolbe H760 MaxDia190 MinDia45 med messingbeslag og hane

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Kemi
 • Hauchnummer: D11
 • Inventarnummer: 9342
 • Litteraturhenvisninger:
 • Martinus van Marum, ‘Life and work’ (1969-76, Forbes et. al.eds.): 191
 • Lavoisier(1790) p.447 pl IV fig.10

  Tychsen(1794) 3 p.362

  Marum(1798) chapt VIII

Langhalset glaskolbeLanghalset glaskolbe
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok