BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Maximum minimum termometer

Hauchs betegnelse:

Eet Thermometer med laqueret Metal Skala, paa hvilket stedse kan ses de forskellige Højder som Quægsølvet har haft

Hauchs beskrivelse:

Det er ofte vigtigt at kjende Temperaturen paa de Steder, hvor man ikke kan anstille iagttagelser, eller paa Tider, da man vanskaligt kan observere Thermometret. For at opnaae dette har man indrettet Instrumenter, som angive Maximum og Minimum af varme, hvorfor disse Instrumenter have været udsatte en vis Tid._
Et saadant Instrument sees her. Ideen dertil er angiven af Six, Constructionen er forbedret af Bellani. Det bestaaer af et Rør, der er bøiet i 3 med hinanden parallelt løbende Grene. Fra A til B er det fyldt med Alkohol, fra B til C med Qviksølv og derfra atter med Alkohol, som tildeels fylder den lille Beholder D. Paa begge Ender af Qviksølvcolonnen flyde smaa Indexer. De ere gjorte afmeget tyndt Jern; den underste Ende er ganske flad, saa at de kunne flyde paa Qviksølvet, og paa den øverste Deel ere de forsynede med smaa Børster, der presse mod Rørenes indre Sidevægge og forhindre Index fra at glide ned i Rørene. En saadan Index sees særskilt i Fig. 3. Nu indeslutter man efter Bellanis Angivelse sædvanligviis den lille Jerncylinder i en Cylinder af Glas, om hvilken er befæstet et Haar i Form af en lille Fjeder,saaledes som det sees i Fig. 6, hvor Indexen tilligemed den Deel af Røret, som indeholder den, ere tegnede i naturlig Størrelse. Naar Spiritusen i Røret trækker sig sammen ved Kulden da stiger naturligvis Qviksølvet i Røret B og hæver Index, men naar det atter trækker sig tilbage ved Spiritusens Udvidelse ved Varmen, da bliver Index hængende ved Haarets Tryk mod Rørets Sider, medens den anden Index i Grenen C hæves. Naar Qviksølvet trækker sig tilbage ved Kulden, da bliver denne Index hængende. Indexen i C angiver altsaa Maximum af Varme, den i B Minimum. Naar Indexerne ere hævede ved Kulden og Varmen, og man vil begynde en nye Observation, da trækker man dem ned med en Magnet (Phys.Cab.II p.53)

Teknisk beskrivelse:

Glasrør spiralbukket til tre grene. Monteret på træplade 590x85 Metalskalaer -40 til +35 og -40 til +50

 • Signatur: Thermometre / fait par Cetti / a Copenhaque
 • Kategori: Varme
 • Hauchnummer: E29
 • Inventarnummer: 6050
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §0
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.2 p.53; pl.17 fig 2
 • Litteraturhenvisninger:
 • Morton & Wess(1993), ‘The King George III Collection’: E116f
 • Six(1782);
  Gehler(1825-45) IX s.969
  Middleton(1966)

Maximum minimum termometerMaximum minimum termometer
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok