BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Ovn

Hauchs betegnelse:

Een mindre Chemisk Ovn af Jern Blik

Hauchs beskrivelse:

Ovnen er af Jernblik af omtrent 1½ Linies Tykkelse, den er forsynet med 2 Døre; den øverste A tjener til Indlægning af Brændmaterialet, den nederste B til at udtage Asken og til at frembringe Træk gjennem Ovnen, hvorfor den ogsaa under Forbrændingen maa lades aaben. Midt mellem disse Døre er anbragt en Rist CD, som meget godt kan gjøres af Støbejern, da den ikke skal udholde nogen stærk Hede; den er løs og hviler paa 3 eller flere i Ovnen fastgjorte fremstaaende Nokker.Riststængerne ere i Almindelighed flade; den øverste Kant af Ovnen er bøjet lidt udad, og paa denne hviler en jernring, som har 3 fremstaaende horizontalt liggende Stænger G, hvorpaa man kan anbringe de Kar, som indeholder det, som skal opvarmes. Denne Ovn kan ogsaa bruges som Smelteovn for Ting, som kun fordre ringe Varme; paa Risten lægges da en forhøjning af ildfast Leer, som det ses i den egentlige Smelteovn og derpaa stilles Diglen. Fordelen ved denne Ovn er at den er simpel og billig at anskaffe, den er let transportabel, og da den er gjort af en god Varmeleder, saa opvarmes den hurtigt, og Forbrændingen gaar rask deri. Desuden giver den omstændighed, at den ikke er udsat for at beskadiges ved Stød, den Fortrinet for en Art Ovne af ildfast Leer, hvilke i øvrigt ligne den i Construction. (Phys.Cab.II p.2)

Teknisk beskrivelse:

Jernovn Dia190 H335 med tre fødder og tre bærere

240x240x460

  • Kategori: Kemi
  • Hauchnummer: D02
  • Inventarnummer: 9311
OvnOvn
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok