BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Papins gryde

Hauchs betegnelse:

Machina Papini efter Edelkrantz

Hauchs beskrivelse:

Naar man vil bruge Instrumentet afskrues den Møttrik, som holder Stangen C, denne aftages tilligemed Pladen D, og Gryden fyldes omtrent halvt med Vand. Man fastgjør da atter Pladen paa den Maade, som er antydet, og antænder Lampen. Derved vil vandet bringes i Kog, og da Dampen ikke kan finde Udgang, vil den trykke paa Vandets Overflade og dette vil antage en høiere Temperatur end ved Kogning under Atmosphærens Tryk, hvilken Temperatur angives af det i Skaalen F anbragte Thermometer. Naar Trykket bliver saa stærkt, at man kunde frygte for, at Gryden skulde sprænges, da hæver Dampen Stemplet i Røret H, og finder Udgang gjennem Hullerne paa dette Rør. Jo stærkere Spændingen bliver, jo højere hæves Stemplet, jo flere Huller bliver derved aabnede, og jo større Mængde Damp farer ud. Man har det ogsaa i sin Magt, at bestemme Spændingens Størrelse ved det Antal Plader, som man lægger omkring Stangen K. Jo flere Plader der lægges paa, jo vanskeligere bliver det for Dampen, at hæve Stemplet, og jo større Spænding maa den altsaa antage for at kunne frembringe denne Virkning. Naar man vil koge Legemer ved en høiere Temperatur, end Vandet antager ved Kogning under Atmosphærens tryk, da er dette Instrument meget brugbart. (Phys.Cab.II p.48)

Teknisk beskrivelse:

Denne udgave af Papins Gryde er gået tabt

  • Kategori: Varme
  • Hauchnummer: E18
  • Inventarnummer: 4001
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §0
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.2 p.47; pl.16 fig 1
Papins gryde
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok