BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Parabelbanen

Hauchs betegnelse:

Apparat for at vise Legemernes parabolske Fald

Hauchs beskrivelse:

Man lader en Messingkugle, omtrent 6 Linier i Diameter rulle ned igjennem Renden CE fra dens øverste Endepunkt C. Denne Kugle vil da herved erholde en med Horizonten parallel ensformig Bevægelse, formedelst hvilken den, da Tyngden tillige virker, vil efter at have forladt Renden, ses at falde gjennem begge Ringene og blive liggende i Hullet G. Kuglen beskriver altsaa herved den paa Planen aftegnede halve Parabel (Phys.Cab. I p.52)

Teknisk beskrivelse:

Mahogni og frugttræ. Grundplade 585x240 med tre træstilleskruer, Lodret træplade H370 med en kvartcirkel faldrende hvorfra en kugle sendes vandret afsted for at ramme igennem to messingringe.

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Mekanik
 • Hauchnummer: A65
 • Inventarnummer: 3270
 • Litteraturhenvisninger:
 • Nollet (1783): 2,05311
 • Sigaud de Lafond (1775): 1,1001
 • Martinus van Marum, ‘Life and work’ (1969-76, Forbes et. al.eds.): 39
 • Morton & Wess(1993), ‘The King George III Collection’: M76
 • Brenni (1993), ‘Cataloque of Mechanical Instruments’, Museo di Storia della Scienza, Firenze: 2,048
 • Desaguliers(1734) pl.24 fig.3

  's Gravesande(1747) pl.19 fig.3

ParabelbanenParabelbanen
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok