BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Pascals vaser

Hauchs betegnelse:

Pascals Vaser. Messing og Glas

Hauchs beskrivelse:

Det hævdes (La Cour & Appel(1896) at Stevin var den første der beskrev et apparat til det hydrostatisk paradoks.

Man fastskruer Glasset OP over Cylinderen MN, og hæver Stemplet op mod den nederste Rand af OP. Nu lægger man noget mere Vægt i Skaalen G, end der behøves for at hindre Stemplet fra at synke ned mod Bunden af Cylinderen MN, og helder dernæst saa længe Vand i Glasset OP indtil Stemplet begynder at synke.Man mærker nu paa Stangen ab, ved Hjelp af en Elfenbensring, den Højde, som Vandcolonnen havde i det Øjeblik, da Stemplet begyndte at glide. Bortages nu det cylindriske Glas og fastskrues i Stedet det kegleformige Glas QR, da vil man see, ved at hælde Vand deri, at Stemplet MN vil ikke begynde at synke førend Vandet i QR har naaet Mærket paa Stangen ab, uagtet at Massen af Vandet allerede længe før den Tid har langt overgaaet Massen af det Vand, som til det føste Forsøg behøvedes i Karret OP.
Forsøget gentages med det smalle glas ST.
Da saaledes ved disse tre Forsøg, de aldeles forskjellige Vandmasser med samme Højder over de samme Grundflader have udøvet samme Tryk, saa indsees herved Rigtigheden af den almindelige Sætning, at Trykket af ethvert Fluidum mod Bunden af et Kar bestemmes blot ved denne Bunds Fladeindhold, og det flydende Legemes Højde over samme. (Phys.Cab. I p.126)

Teknisk beskrivelse:

Messingplade 140x140 på 4 messingsøjler H160 og et hul i midten Dia85 med en klap der holdes op mod en messing rand om åbningen ved en snor fra en vægtarm der afbanceres med vægtskåle. Over hullet kan anbringes 3 forskellige vaser

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Tryk
 • Hauchnummer: C13
 • Inventarnummer: 1340
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §149
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.126; pl.23 fig 4
 • Litteraturhenvisninger:
 • Nollet (1783): 2,0731
 • Sigaud de Lafond (1775): 1,1901
 • Morton & Wess(1993), ‘The King George III Collection’: D 29
 • Stevin(1585)

  Pascal(1663)

  's Gravesande(1747) pl. 46 fig. 2

  Adams(1794) V pl.I fig.10

  Gehler(1825-45) VII p.902 fig.127

  La Cour & Appel(1896) I p.241

Pascals vaser
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok