BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Pibestilk

Hauchs betegnelse:

Eet Apparat til at slaae en Pibestilk som hænger i to Haar uden at Haarene rives itu

Hauchs beskrivelse:

Paa Bordet AB (PI. 3, Fig. 7) ere tvende Opstandere c og: d fastskruede, hvori Krogene e og F ere fæstede. i disse Kroge ere tvende fine Menneskehaar ophængte, som bære Pibestilken G. Slaaer man nu Pibestilken itu med et raskt Slag, da findes Haarene ubeskadigede, fordi hiin allerede har været itu forend Bevægelsen har kunnet meddele sig til disse.
    Man lægge en Pibestilk oven over Randen af tvende tynde Vinglas, som staae omtrent i 10 til 12 Tommers Afstand fra hinanden, og slaae dernæst paa Pibestilken med et raskt og stærkt Slag; man vil da finde, at Pibestilken gaaer itu, uden at Glassene derved tage mindste Skade, hvortil Aarsagen er den nysnævnte.
    Det er ovenfor viist, at Bevægelsens Størrelse er i sammensat Forhold af det bevægede Legemes Masse og Hastighed; da nu ingen Kraft kan anvendes for at frembringe Bevægelse eller Hvile, uden hvor der er Modstand eller Modvirkning (reactio), saa bestemmes den Forandring, som et Legeme frembringer eller lider ved at virke mod et andet, være sig fra Bevægelse til Hvile, eller omvendt fra Hvile til Bevægelse, ene ved Bevægelsens Størrelse af de tvende Kræfter, som herved virke mod hinanden i Kraften og Modstanden', og heraf følger, at i al Bevægelse maa Virkning og Modvirkning, eller Kraften og Modstanden være hinanden modsat ulige, saaledes, at Bevægelse eller Hvile ikkuns fremkommer ved det, hvormed Kraften overgaaer Modstanden, eller omvendt, og at et Legeme, som virker paa et andet for at frembringe Bevægelse eller Hvile, netop vinder eller taber saa megen Be­vægelse, som det andet taber eller vinder.
(PhysCab 1 p.21)

Teknisk beskrivelse:

ikke bevaret

  • Kategori: Mekanik
  • Hauchnummer: A34
Pibestilk
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok