BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Pyrometer

Hauchs betegnelse:

Eet Pyrometer med vertical staaende hvid emailleret Skive

Hauchs beskrivelse:

Opfundet af Petrus van Musschenbroek beskrevet i 1731
Man fastskruer Stangen B i Hovedet C, medens man lader den have Spillerum til frit at bevæges sig i Hovedet D. naar man derpaa antænder Spirituslampens Væger, opvarmes derved metalstangen B, so udvider sig ved Varmen. Den Bevægelse, som Metalstangen derved meddeler til Vinkelvægtstangen G, forplantes paa en Maade, som let forstaaes af den beskrebne Indretning af Instrumentet, til Viseren Q, og en lille Udvidelse vil ved Combinatione af Vægtstænger og Drev frembringe et betydeligt Udslag af Viseren.
Man seer saaledes tydeligt ved dette Instrument den Lov bekræftet, at Legemerne udvide isg ved Varmen, og den mindste Forandring i Metalstængernes Længde bliver mangfoldige Gange forøget, men nøiagtigt at angive Udvidelsens Størrelse er ved dette Instrument yderst vanskeligt, og Aarsagerne til Feiltagelse forøges i samme Grad, som man forøger Mængden af Vægtstænger og Drev; thi det er næsten umuligt at undgaae, at de Stykker, som komme i Berøring med den Stang, som udvider sig, jo ogsaa udvides, og jo mere sammensat Apparatet er, jo vanskeligere bliver det at udfinde Størrelsen af denne virkning, hvilket dog egentlig er det vigtige Moment, som skulde bestemmes, da Legemernes udvidelse ved Varmen er en Sandhed, som viser sig saa ofte i Livet, at den næsten ikke behøver nogen bekræftelse og derfor saa meget mindre noget direkte Eksperiment (Phys.Cab.II p.56)

Teknisk beskrivelse:

Mahogni understel 315x165x60 med skuffe med tilbehør (3 metalstænger). På dette er anbragt en marmorplade 285x140 med to messingsøjler. Stangen til udvidelse er anbagt i disse søjler fastspændt i den ene ende og glidende i den anden ende idet den skubber til en arm som via tanddrev og gear drejer en viser, der peger på en emaljeret skive med skala 0-60. En udvidelse på 1,5 mm svarer til fuldt udsving

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Varme
 • Hauchnummer: E30
 • Inventarnummer: 5830
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §236
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.2 p.56; pl.17 fig 7
 • Litteraturhenvisninger:
 • Nollet (1783): 4,14104
 • Sigaud de Lafond (1775): 2,1601
 • Martinus van Marum, ‘Life and work’ (1969-76, Forbes et. al.eds.): 216
 • Musschenbroek(1731)
  Gehler(1787-96) III p.566
  Clercq(1997b)

PyrometerPyrometer
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok