BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Segners hydrauliske maskine

Hauchs betegnelse:

Segners hydrauliske Maskine Laqueret Blik og Mahognitræe

Hauchs beskrivelse:

Vandets Sidetryk kan anvendes til forskjellige mekaniske Indretninger. En saadan Anvendelse sees ved følgende Instrument (Segner's hydrauliske Maskine)

Hælder man Vand i Karret GH, da løber dette gjennem Hullerne i Bunden af dette Kar ned i den øverste flade Huulhed af det prismatiske Kar KL, hvorfra de atter løber ned i Kasserne M, N o.s.v. og ud af de tæt ved Bunden paa den skjæve Side af disse Kasser værende Huller, og tilsidst optages af Kassen O. Men idet Vandet saaledes flyder ud af Hullerne paa de flade Kassers skjæve Side, men hindres fra et lignende Udløb paa de lodrette Sider, saa udøver det mod sidstnævnte Sider et Tryk, hvorved det sætter den prismatiske Blikkasse KL i en omdreinde Bevægelse ved hvilken N føres henimod M o.s.v. Ved denne Bevægelse griber Drevet P, som sidder paa den omsvingende Axe, ind i Tænderne paa Kamhjulet Q; og idet dette Hjul drejes, vikles Snoren der bærer Lasten S op paa Bommen R, hvorved Lasten hæves. (Phys.Cab.I p.124)

Teknisk beskrivelse:

Et mahognistativ understøtter metalturbinen. Overalt H770 Mahognifod 330x210

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Tryk
 • Hauchnummer: C09
 • Inventarnummer: 1430
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §146
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bxd.1 p.124; pl.22 fig 14
 • Litteraturhenvisninger:
 • Martinus van Marum, ‘Life and work’ (1969-76, Forbes et. al.eds.): 107
 • Desaguliers(1744) pl.XXXIII fig.9

  Segner(1750);

  Barker(1775);

  Kratzenstein(1779)

  Gehler(1787-96) IV p.8

  Gehler(1825-45) VII s 1186

  Frick(1856)

Segners hydrauliske maskineSegners hydrauliske maskine
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok