BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Smeltelampe

Hauchs betegnelse:

Marquardts Smelte Lampe

Hauchs beskrivelse:

Den af Marquard angivne Smeltelampe.
Den egentlige Æolipila bestaaer af den kegleformige Kjedel D og Røret E. Spiritussen bringes i Kog deri ved Varmen fra Lampen C, der hænger paa den horizontalt liggende Plade B i Cylinderen A. Gjennem de paa denne Cylinder anbragte Huller bevirkes ved det Træk, som er nødvendigt for at vedligeholde Forbrændingen af Lampen C. Olielampen F er forsynet med 2 Væger G og H. Den kan hæves eller sænkes lidt ved en Skrue, hvorpaa den er fastgjort, og kan skrues op og ned i Træfoden I. En bøiet Plade K nøder de af Røret E udfarende Dampe til at strømme ind i Flammerne G og H og giver dem en opadgaaende Bevægelse, hvorved Forbrændingen skeer fuldkomnere. Foden I staaer paa en Blikplade, forsynet med langagtige Huller, hvorigjennem gaae Skruer, af hvilke kun den ene L sees paa Tegningen; naar disse Skruer løsnes, da kan man flytte Træfoden I frem og tilbage, ved at skyde Knapperne M og N, og Olielampen kan derved nærmes til eller fjernes fra Røret E. (Phys.Cab.II p.65)

Teknisk beskrivelse:

På en træplade 285x120 er anbragt en kegleformet dampkedel Dia60 H90 af messing med eet bøjet rør total H190. Dampkedlen står på en cylinderformet lampe af messing Dia64 H65. Ved siden af er en olielampe Dia35 H40 anbragt på en træfod H165

  • Kategori: Varme
  • Hauchnummer: E14
  • Inventarnummer: 9361
SmeltelampeSmeltelampe
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok