BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Spinnekoner

Hauchs betegnelse:

Nogle saakaldte Spinnekoner

Hauchs beskrivelse:

En liden tynd og cirkelrund Skive, gjennem hvis Midtpunkt gaaer en Stift CD, Dreies dennes øverste Ende C hurtigt om imellem Fingrene i Øjeblikket førend den slippes, da erholder Redskabet derved den fornødne omsvingende Bevægelse, formedelst hvilken den en tidlang kan blive staaende paa Stiftens Ende D. (Phys.Cab. I p.86)

Teknisk beskrivelse:

Ikke bevaret

  • Kategori: Statik
  • Hauchnummer: B20
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §117
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p 86; pl.15 fig 6
Spinnekoner
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok