BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Stativ med 2 kugler

Hauchs betegnelse:

Tilbehør til Centrifugalmaskinen med 6 tilhørende forskellige Opsatser

Hauchs beskrivelse:

Der vises følgende Forsøg:

1. Sætter man den ene Kugle lige over Scalaens Nulpunkt men den anden i en vilkaarlig Afstand fra samme, da vil under Omdreiningen den første, hvis Afstand fra Bevægelsens Midtpunkt er lig Nul, blive ubevægelig, den andens Inertie derimod vil, strax efter at Bevægelsen er begyndt, overvindes af Centrifugalkraften, som f'ører Kuglen henad Metaltraaden til Instrumentets verticale Endestvkke.

2. Sætter man begge Kuglerne i samme Afstande. fra Scalaens Nulpunkt, da ville de begge i samme Øieblik have overvundet Inertien, og derfor paa eengang træffe hver sit Endestykke.

5. Sættes Kuglerne i forskjellige Afstande fra Scalaens Nulpunkt, da vil den, hvis Afstand er størst, først begynde sin BevægeIse, og først naae Metaltraadens Ende.

4. Sætter man Kuglerne som ved fórste Forsøg, men forbinder dem med en løs Silketraad, da vil den bevægede Kugles Centrifugalkraft endog overvinde den hvilendes Inertie, og drage den med sig til det verticale Endestykke.

5. Sætter man Kuglerne som ved andet Forsøg, og forbinder dem ved en Silketraad, da blive Centrifugalkræfterne lige store; men da de virke i modsatte Retninger, saa blive begge Kuglerne i uforandret Afstand fra Bevægelsens Midtpunkt, og derfor stillestaaende. (Phys.Cab. I p.77)

Teknisk beskrivelse:

Mahognibræt L760 med to ens elfenbenskugler Dia40 glidende på en stålstang og forbundet med en snor

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Mekanik
  • Hauchnummer: A68
  • Inventarnummer: 3401
Stativ med 2 kuglerStativ med 2 kugler
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok