BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Stativ med 4 skrå glasrør

Hauchs betegnelse:

Tilbehør til Centrifugalmaskinen med 6 tilhørende forskellige Opsatser

Hauchs beskrivelse:

Naar Instrumentet staar stille vil Vandet i det ene skraatstillede Rør formedelst sin større specifikke vægt indtage den nederste Plads og Terpentinolien den øverste. I det andet Rør staar af samme Grund Viinaanden øverst og Potaskeopløsningen nederst, I det tredje Rør ligger Metalkuglen paa Bunden og i det fjerde svømmer Korkproppen ovenpaa.(Phys.Cab I p.78)

Når rotationen finder sted skifter væskerne plads og kuglerne bytter ende

Paa en Maade kan dette Instrument tjene til at forklare, hvorledes ved flere Materier, der ere indesluttede i samme Rum, den overvejende centrifugale Stræben hos nogle synes at frembringe en centripetal Stræben hos andre. Dette Fænomen gav Cartesius Anledning til Fremsættelsen af hans mere skarpsindige end rigtige Hypothese om Tyngdens Aarsager. Han antog nemlig, at der uden om vor Jordklode gik en Hvirvel af en overordentlig fiin Materie, med en overordentlig stor Hastighed, og som just formedelst denne sin Hastighed maatte faae en betydelig Centrifugalkraft, at den hos alle Legemer som den traf, maatte frembringe en centripetal Bevægelse. Denne Hypothese er ved Newtons Undersøgelser fra saa mange Sider gjendrevet, at den siden den Tid ganske er hensunken i Forglemmelse. (Phys.Cab I p.78)

Teknisk beskrivelse:

Mahognibræt L760 med 4 skråtstillede glasrør der indeholder vand/olie, sprit/potaskeopløsning, vand med metalkugle og vand med korkkugle.

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Mekanik
  • Hauchnummer: A68
  • Inventarnummer: 3405
Stativ med 4 skrå glasrørStativ med 4 skrå glasrør
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok