BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Stativ med model af jordens rotation

Hauchs betegnelse:

En Centrifugalmaskine med 6 tilhørende forskellige Opsatser

Hauchs beskrivelse:

Befæstes Instrumentet paa Centrifugalmaskinens Tridse, da beskriver ethvert Punkt af de elastiske Staalfjedre under Omdrejningen en Kreds om dets Bevægelsescentrum; det er om det Punkt af Staalstangen FE, hvor denne træffes af den Perpendiculair, der kan drages til den fra det bevægede Punkt . Ethvert af disse Punkter har forskjellig Afstand fra Axen,og altsaa forskjellige Hastigheder; men intet Punkt har større Hastighed end det, der ligger lige ud for Midten af HG; eller med andre Ord: Bestræbelsen til at flye fra Midtpunktet maa her vise sig stærkest. Da nu Staalfjedrene ere elastiske, saa trække disse Punkter sig under Bevægelsen efterhaanden længere ud fra Staalstangen som den omgiver. I det Øjeblik derimod, da Bevægelsen ophører, gjenindtager Fjedrene, formedelst deres Elasticitet, deres forrige Stilling, og Aabningen H befider sig atter paa samme Sted, som før Omdrejningen,_x000d_

Hvorledes dette Forsøg kan tjene til at forklare Jordklodens Ophøjning under Ækvator, og deraf følgende Nedtrykning ved Polerne formedelst dens Omdrejning om dens Axe er indlysende nok, og behøver ikke nærmere udvikles. (Phys.Cab I p.78)

Teknisk beskrivelse:

På et messingkors 170x170 er i midten monteret en lodret jernakse H400 med 3 stålringe der danner en kugleform som er fæstnet forneden men fri til vertikal bevægelse foroven

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Mekanik
  • Hauchnummer: A68
  • Inventarnummer: 3408
Stativ med model af jordens rotationStativ med model af jordens rotation
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok