BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Stødbord med vandrette hamre

Hauchs betegnelse:

Et Billard med horizontalt liggende Hamre

Hauchs beskrivelse:

ABCD (PL 4, Fig\ 6) er et med Klæde betrukket og med Bander forsynet Bord eller lidet Billard af Mahognitræ, som ved fire Stilskruer E, E, E, E, kan stilles fuldkommen horizontalt. Ved det ene Hjørne A ere anbragte tvende hule cylinderformige Bøsninger eller Hylstere af Messing, F og G, i enhver af hvilke sættes en af Hamrene eller Støderne af Elfenbeen, som sees efter forstørret Maalestok i H, I, K, L (Fig. 7) hvilke bevæges igjennem to udskaarne Huller paa Banden af Billardet, formedelst nogle Messingstænger M, som ere forbundne med hinanden efter samme Princip som ved Slorkesnabelen, saaledes, at de kunne bortfjernes fra, eller nærmes til Hjornet A, og paa eengang træne den der henlagte Elfenbeenskugle N. Dersom denne Kugle ikkuns blev truffet af en af Hamrene F eller G alene, da vilde den bevæge sig efter Retningen AD eller AB; men nu, da den paa eengang, og med samme Kraft træffes af begge Hamrene, beskriver den Diagonalen AC af Kræfternes Parallellogram, og ankommer derfor i C.
    Forandres Hamrene saaledes, at K og L bruges istedetfor H og I (Fig. 7), da træffes Kuglen ]\ efter en skjæv Direction, altsaa med en skjævt virkende Kraft, og derfor kuns med en Deel af Kraften, nemlig den, som gaaer igjennem Kuglens Centrum. De virkende Kræfter, frembragte ved Stodet af Hamrene, maae derfor her fremstille eller indeslutte et Parallellogram, forskjelligt fra for; Kuglen vil derfor ogsaa gjennemløbe en ganske anden Diagonallinie end for, og derfor ankomme til O eller P istedetfor til C, alt eftersom den skjævt virkende Hammer anbringes paa den ene eller anden Side.
   Man bør i øvrigt ikke glemme, at i hvor underholdende og lærerige de Forsøg end ere, som anstilles ved alle disse Instrumenter, kunne de dog ikkun fremstille et Omtrent af de her omhandlede vigtige Phænomener, da den fuldkomne Nøiagtighed og Vished derom ikke kan erholdes uden ved Theorien, som bliver saa meget vigtigere, da Læren om de sammensatte bevægende Kræfters Forhold og Opløsning  fornemmelig støtter sig paa disse Grundsætninger.
(Phys.Cab. p.26)

Teknisk beskrivelse:

Billardbord 555x555 H85 dækket med grønt klæde. Fire indstillelige fødder. I hjørnet to vandrette hamre af af messing med cylinderformede messingbøsninger til elefenbensstødere (mangler)

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Mekanik
  • Hauchnummer: A43
  • Inventarnummer: 340
Stødbord med vandrette hamreStødbord med vandrette hamre
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok