BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Stor filtrértragt med kar

Hauchs betegnelse:

Eet meget skjønt Filtreer Apparat af Glas

Hauchs beskrivelse:

Filtrering er en af de hyppigste og vigtigste Operationer for Chemikeren. De Midler, som anvendes for at iværksætte den, ere højst forskjellige. Hvor større Masser skulle filtreres uden at man bryder sig om, at det Gjennemløbne er ganske klart, anvendes vel udvasket Lærred, der befæstes i en firkantet Ramme af Træ, forsynet med flere opstaaende Spidser, hvorpaa Lærredet fastgjøres... Til mange andre Filtreringer betjener man sig af uldent Tøj eller Filt, der har forrm som en spids Pose... Hvor derimod Vædsker skulle filtreres, som fuldkomne skulle skilles fra de deri svævende uopløselige Dele, anvendes Trykpapir som Filtreringsmiddel. Dette Papir maa være af en saadan Beskaffenhed, at Vædsken løber hurtigt og fuldkommen klar igjennem. Graat Karuspapir, saaledes som det ofte anvendes, er aldeles forkasteligt, da den gjennemløbne Væske bliver blandet med Haar og Uldtrevler. Papiret klippes cirkelrundt, og foldes saaledes, at det danner Overflden af en Kegle og lægges i en Tragt, som tjener til Understøtning. Naar Tragtens Sider hælde mod hinanden under en større Vinkel end 60, da trykker Vædsken Papiret for fast mod Tragtens Sider, og den løber derfor vanskeligt igjennem. Hælde derimod Siderne under den angivne Vinkel, da gaaer Filtreringen let for sig. For endnu mere at befordre Hurtigheden har man søgt kun at understøtte Papiret paa enkelte Punkter. Man har saaledes gjort Tragtens indvendige Side kruset efter Længden, eller stukket tynde Glasstrimler eller Træpinde ned mellem Tragten og Filtret (Phys.Cab.II p.20)

  • Signatur: ingen
  • Kategori: Kemi
  • Hauchnummer: D15
  • Inventarnummer: 1081
Stor filtrértragt med karStor filtrértragt med kar
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok