BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Termometer

Hauchs betegnelse:

Eet Thermometer til at sætte uden for Vinduet. Skalaen er afsat i Glas af Renard

Hauchs beskrivelse:

Et Qviksølvthermometer med Skalaen indætset i Glas til at anbringe udenfor Vinduet. AA ere Vinduessprosserne. Til disse er den Glasplade, hvorpaa Skalaen er indætset, fastheftet ved Hjelp af Metalstrimlen B og en anden, som gaaer gjennem Vinduessprossen og fastgjøres med Skruen C. Thermometerkuglen ligger paa den Side af Glasset, som vender fra Huset, for at den Varme, som udstraales derfra eller trænger gjennem Revner paa Vinduet, ikke skal indvirke derpaa. Men for tydeligt at kunne iagttage Qviksølvets Stigning i Røret, er dette saaledes bøiet, at det gaaer gjennem et Hul paa Glasset og ligger paa den Side af Glaspladen, som vender mod Huset. En Silkesnor uden Ende gaaer omkring de smaa Metalhjul D og E, og paa denne er fastgjort en lille Viser F af Glas. Paa Hjulet E er fastgjort en lille fiirkantet Tap, saa at dette Hjul kan dreies ved en Nøgle og derved Viseren F hæves eller sænkes ved hver Observation, saa at man kan see, hvor meget Qviksølvet er faldet eller steget siden sidste Observation (Phys.Cab.II p.51)

  • Kategori: Varme
  • Hauchnummer: E21
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §0
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.2 p 51; pl.16 fig 12
Termometer
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok