BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Termometer

Hauchs betegnelse:

Et Thermometer i et Glasrør

Hauchs beskrivelse:

Naar man vil bruge et Thermometer til at maale en Vædskes Temperatur, da kan man ikke bruge et, der er anbragt paa en plade af Træ, Metal eller saadanne Substantser, der kunne angribes af Væsken.
AB er et sædvanligt Qviksølvthermometer med temmelig stor Beholder, for at den kan indtage et større Rum i Vædsken. Og saaledes komme i Berøring med en stor Deel deraf, hvilket er nødvendigt, dersom deri skulle findes Schichter af Væske med forskjellig Varmegrad. Skalaen er aftegnet paa Papiir, der sammenrulles og indbringes i et videre Rør C. Begge Ender af dette Rør udtrækkes i Spidser, og den ene af disse sammensmeltes med den øverste Ende af Thermometerrøret. Medens Glasset endnu er varmt og blødt, maa man skyde Rørert C op og ned, indtil 0 paa Skalaen kommer til at ligge i samme horizontale Linie, som det paa Thermometret antydede Nulpunkt. Naar dette er opnaaet, bøies den anden Ende D af Røret C omkring Thermometret, saaledes som det sees paa Tegningen (Phys.Cab.II p.51)

  • Signatur: Thermometer nach Reamur und Fahrenheit. A. Cetti
  • Kategori: Varme
  • Hauchnummer: E23
  • Inventarnummer: 6031
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §0
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.2 p.51; pl.16 fig 10
TermometerTermometer
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok