BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Trisse og kors

Hauchs betegnelse:

Apparat for at vise, at det er ligegyldigt ved den faste Tridse, om Snorene omfatter en større eller en mindre Del af Tridsens Omkreds

Hauchs beskrivelse:

Hænges ved I en Last L, og føres fra M over Tridsen G en Snor, som bærer Vægten V, da vil Tridsen og Korset blive i hvile dersom V og L veje ligemeget, da IFM er at anse som en brudt ligearmet Vægtstang af første Slags, hvis Hvilepunkt er i F, og paa hvis Arme begge Kræfter virke lodret.
Hænges derpaa den samme Last i L' ved K, og føres Snoeren fra H over Tridsen G, da vil en Vægt V' af samme Størrelse, som den forrige Vægt V, atter holde Ligevægt med Lasten; thi i dette Tilfælde bliver HFK den brudte ligearmede Vægtstang, paa hvilke Kræfterne virke lodret og i samme Afstande fra Hvilepunktet, som i det første Tilfælde. Men da nu Snoren i hiint Tilfælde omfatter tre Fjerdedele, i dette kun én Fjerdedeel af Tridsens Omkreds, saa sees, at denne Omstændighed ikke kan komme i Betragtning ved Bestemmelsen af Kraftens Virkning paa Tridsen.(Phys.Cab. I, p102)

Teknisk beskrivelse:

Mahognibræt 485x120 med to messingsøjler H430 bærer henholdsvis et messinghjul Dia110 og et messingkors 110x110

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Statik
 • Hauchnummer: B35
 • Inventarnummer: 650
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §126
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.102; pl.17 fig.6
 • Litteraturhenvisninger:
 • Nollet (1783): 3,09436
 • Sigaud de Lafond (1775): 1,1307
 • Martinus van Marum, ‘Life and work’ (1969-76, Forbes et. al.eds.): 13
 • Brenni (1993), ‘Cataloque of Mechanical Instruments’, Museo di Storia della Scienza, Firenze: 2,17
Trisse og korsTrisse og kors
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok