BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Udstrømningsapparat

Hauchs betegnelse:

Instrument som tjener til at vise, at flydende Legemer som følge Virkningen af Tyngden i Forening med en positiv Kraft beskrive ligesåvel ved Faldet en Parabol som de faste Legemer

Hauchs beskrivelse:

Forsøg med at studere kasteparablen ved hjælp af vandstråler går tilbage til Torricelli. Det var Rømer der fandt på at bruge kviksølv i stedet for vand._x000d_

Man fylder Røret EC med en Væske f.Eks. Qviksølv, og dreje dernæst Hanen saaledes, at det lille Rør gjør samme Vinkel med Horizonten, som en af de paa Brettet afsatte Linier. Ifølge hydrostatiske Love, der siden blive omtalt, vilde nu Qviksølvet stræbe efter at hæve sig i Retningen DH, DG eller DF til samm Højde som i Røret EC, hvis ikke dets Tyngde bestandig ved en Modstræben svækkede den Kraft, hvoeved det skulde stige. Af samme Grunde som de, der ere udviklede for de faste Legemers Udkastning, vil Qviksølvstraalen følgelig beskrive en af Parablerbe DNO, DLM eller DIK, alt efter Rørets forskjellige Stilling (Phys.Cab. I p.73)

Teknisk beskrivelse:

Mahognikar 545x175x130 med hvidmalet mahogni bag- og sidestykker H650. På bagstykket er malet en halvcirkel og 3 skrå radie. Et lodret glasrør Dia20 H400 med en tragt foroven har forneden et drejeligt udstrømningsrør med hane af stål

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Mekanik
 • Hauchnummer: A66
 • Inventarnummer: 3290
 • Litteraturhenvisninger:
 • Nollet (1783): 2,06524
 • Sigaud de Lafond (1775): 1,1002
 • Brenni (1993), ‘Cataloque of Mechanical Instruments’, Museo di Storia della Scienza, Firenze: 2,05
 • Rømer(1677)

  Blondel(1683)

  's Gravesande(1747) pl.53 fig.1

  Tallqvist(1931)

  Pihl(1944) p.37-39

UdstrømningsapparatUdstrømningsapparat
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok