BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Vægtapparat

Hauchs betegnelse:

Instrument som viser at Skaalene paa en Vægtskaal bør hænge frit og saaledes at de ere meget bevægelige

Hauchs beskrivelse:

Nødvendiheden af at Skaalene hænger frit indsees ved dette Apparat.
Fæstes Massen M under Vægtstangen og Vægten V tages af den Størrelse, at Vægtstangen svæver i en horizontal Stilling, da vil Ligevægten ophæves, naar man nedtrykker en af Vægtarmene.
Ligeledes naar M befæstes oven over Vægtstangen.
Aarsagen til dette Phænomen ligger deri, at Tyngdepunktet i den frithængende Vægt altid staar lodret under det Punkt af Vægtstangsarmen, nemlig det, i hvilken Skaalen er ophængt; men i den faste Vægt ligger Tyngdepunktet ved forskjellige Heldninger af Vægtstangsarmen, lodret under forskjellige Punkter af denne, saa at det statiske Moment paa Vægtstangsarmen AC idelig forandres (Phys.Cab. I, p.99)

  • Kategori: Statik
  • Hauchnummer: B32
  • Inventarnummer: 911
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §123
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.99; pl.17 fig.1
Vægtapparat
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok