BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Varmestråling

Hauchs betegnelse:

To Metal Huulspejle paa Stativ af Messing, med tilhørende Ildrist, Tang, Kugler m.m.

Kort beskrivelse:

Efter tidligere forsøg med varmestråling og et enkelt hulspejl (brændspejl) af f.eks. Mariotte(1682), du Fay(1726) og Cassini(1747) beskriver Pictet forsøg med to hulspejle (1790).
Hauch har sikkert hurtigt anskaffet sådan et sæt og han skriver 1794):
Man bringer en liden Flaske med varmt Vand eller en varm Metalkugle i Brændpunktet af et Huulspeil, og anbringer ligeledes i brændpunktet af et andet lige overfor hiint staaende Brændespeil et empfindtligt Thermometer, hvilket herved vil kiendelig vise en forøget eller forhøiet Temperatur.(Hauch(1794) §222).
I Beskrivelsen 1838 anføres
Forsøg, som vise Varmestraalernes Tilbagekastning fra Legemernes Overflade
Forsøg, som vise, at et Legeme afkjøles, naar det modtager færre Varmestraaler, end det giver
Forsøg, som vise, at Legemernes udstraalende Kraft beroer paa deres Overflades Beskaffenhe
Forsøg, som tjene til at vise Varmestraalernes Gjennemgang gjennem Glas (de la Roche 1813) (Phys.Cab.II p.37)

Hauchs beskrivelse:

A og B (PL 14, Fig. 4) ere tvende paraboliske Hnulspeile af Speilmetal, en Composition af een Vægtdeel Tin og 2 Vægtdele Kobber. Denne Legering har en temmelig stor Haardhed, angribes ikke meget af Luften og har et lavt Smeltepunkt, hvorfor den let udstbbes i en bestemt Form. Til Speilenes Bagside ere fastloddede Messingstykkerne C og D, der ved Hjelp af Stifter ere saaledes fastgjorte i de foroven udskaarne Stykker E og F, at de kunne dreies i en vertikal Plan. Messing-støtterne E og F kunne skydes op og ned i de hule Stativer G og H og ved Skruer fastholdes paa hvilket som helst Sted, man vil. I E og F ere de hule Stænger I og K fastgjorte ved Hjelp af Stifter, der ere forsynede med Skruegænger, hvorom slutte smaa Mottrikker L og M. I de hule Stænger I og K kunne Stængerne IV og O skydes frem og tilbage og fastholdes, hvorsomhelst man vil, ved Skruerne P og Q. Stængerne O og IX ende sig i Kugler, der ere gjennemborede af Huller, hvorigjennem gaae Stængerne K og S. Stangen R er foroven forsynet med et Kors, hvis Ender ere bøiede opad, saa at det kan tjene som Leie for en Kugle T; Stangen S har foroven en lille Ring, hvorpaa kan fastgjiires et Stykke Svamp, saaledes som det sees i Figuren.(Phys.Cab. II p.37)

Teknisk beskrivelse:

To parabolske messingspejle Dia 420 det ene med et hul Dia i centrum. på bagsiden er fatloddet et metalstykke, som er monteret drejeligt i vertikal plan på en firkantet træstang. Stangerne kan skydes op og ned i den hule ottekantede mahognitræstativ Dia60 med trefod af mahogni Dia500 I træstangen er fastgjort en i længden forskydelig messingstang L160-L240, Dia10/7, som i et skruegreb bærer i det ene tilfælde en lodret jernstang L340 Dia5 med gnistgab (nyere?) i det andet tilfælde en lodret jernstang L355 Dia5 med en holder L50 (til termometer ?)

  • Kategori: Varme
  • Hauchnummer: E06
  • Inventarnummer: 6320
  • Henvisning til A.W Hauch:
  • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §222
  • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.2 p.37; pl.14 fig 4
Varmestråling
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok