BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Wedgwoods pyrometer

Hauchs betegnelse:

Wedgwoods Pyrometer med Tilbehør

Hauchs beskrivelse:

Wedgewood beskrev sit pyrometer første gang i 1782 og i 1786 præsenterede han det for George III.
Hauch skriver: Det af Wedgwood angivne Pyrometer beroer paa den Egenskab, som Leret har, at trække sig sammen ved Varmen. Denne Sammentrækning er ikke forbigaaende saaledes som de fleste Legemers Udvidelse ved Varmen; det Leer, som een Gang har trukket sig sammen, kan ikke mere vende tilbage til sin oprindelige Form. Naar man derfor har en stor Mængde smaa Cylindre af Leer af den Form som sees i Fig. 11, der alle ere af samme Leerart, alle gjorte paa samme Maade, nemlig ved at pulverisere, sammenælte og tørre Leret ved 80 grader R., og alle nøiagtig af samme Form og samme Størrelse, saa vil man ved at udsætte flere af dem for forskjellige Temperaturer og siden maale dem, kunne erfare, hvilken af hine Temperaturer, der var den høieste. I Fig 12 sees en lille Muffel af ildfast Leer, i hvilken man beqvemt kan indlægge de smaa Lercylindre, naar man anbringer dem paa et Sted, hvis Temperatur man vil prøve. For beqvemt at maale Leercylindrene, efterat de have været udsatte for Varmen, skyder man dem ind i en Rende, som dannes af tvende stykker Messing, der er saaledes fastholdede paa en Plade aaf Messing, at de convergere ganske svagt imod hinanden; man skjærer dem sædvanligvis i 2 Stykker, saaledes at 2 Render med en Metalstrimmel derimellem komme til at ligge ved Siden af hinanden, for derved at gjøre Apparatet beqvemmere. (...) For at gradere Instrumentet og sammenligne dets Angivelser med de almindelige Thermometres burde man i Forvejen kjende den Temperatur, som er nødvendig for at bringe de smaa Cylindre til aat passe til de forskiellige Inddelinger, men hidtil kjender man intet Middel til at komme til disse Resultater. Det er kun ved Hjelp af Hypotesen, at man kan bestemme dette Forhold og man siger, at 1 Grad af Wedgwoods Pyrometer svarer til 72 Grader C.(Phys.Cab.II p.57)

Teknisk beskrivelse:

Mahogni-æske 200x120x70 med skydelåg indeholdende 4 porcelænsdigler og cylinderformede lerstykker Dia1,25 (termometerstykker) indpakkede i papir. I en skuffe danner tre messingstykker på en messingplade 178x68 to målerender med aftagende bredde fra 1.3 mm-0,8 mm. Skala 0-120 og 120-240. Lerstykkerne er mærket 1,2,3 eller uden nummer.

Særtryk af Wedgwood(1782) fra 1794.

 • Signatur: ingen
 • Kategori: Varme
 • Hauchnummer: E32
 • Inventarnummer: 6170
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §236
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.2 p.57; pl.17 fig 10
 • Litteraturhenvisninger:
 • Morton & Wess(1993), ‘The King George III Collection’: E149
 • Wedgwood(1782);
  Tychsen(1794) I p.449
  Gehler(1825-45) VII s.979-83;

Wedgwoods pyrometerWedgwoods pyrometer
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok