BurgerBurgerCloseClose
DanskEnglish

Wirz´s spiralpumpe

Hauchs betegnelse:

Wirz's Spiralpumpe med et laqueret Blikkar Mahognitræe og Glas

Hauchs beskrivelse:

En særdeles heldig Anvendelse af det gjensidige Tryk, som finder Sted imellem uensartede Fluida, naar disse ere i Berøring, sees ved den wirziske Spiralpumpe, en Maskine som fører Navn efter Opfinderen, en Kandestøber Anders Wirz i Zürich og som anvendes til at løfte Vand ved hjælp af Luftens Tryk, til en större Højde, end det ved sædvanlige Pumper er muligt. En Model af denne Maskine forestilles her efter den forbedrede Form, som Dan. Bernoulli dertil har angivet.
Fylder man Kassen AB med vand, og dreier derpaa Svingelen T rundt, da vil ved enhver saadan Omdreining Mundingen H af det spiralformige Rør indtage en Masse Vand, medens den bevæger sig under Bommen EF, og en Masse Luft, medens den bevæger sig over samme.

Disse Vand- og Luftmasser trykke efterhaanden hinanden igjennem det spiralformige Rør og op i Røret ECI, hvilket saaledes ses at fyldes med afvexlende Luft- og Vandcolonner.

Blandt de flere Forsøg i det store, som have været anstillet med denne Maskine, hævede man i Aaret 1779 i Florenz paa denne Maade 47½ Kander Vand til 100 Fods Høide i en tid af 2 Minutter. (Phys.Cab.I p.134)

Teknisk beskrivelse:

Messingcylinder D55 L50 med glasspiral D300 opsat på træstativ H1000 med glasrør der leder vandet op til en lille messigkar med hane. I bunden et stort blikkar 500x600x400

 • Kategori: Vand
 • Hauchnummer: C24
 • Inventarnummer: 1461
 • Henvisning til A.W Hauch:
 • Begyndelses-Grunde til Naturlæren (1794): §0
 • Det physiske Cabinet (1836-38): Bd.1 p.134 pl.24 fig 9
 • Litteraturhenvisninger:
 • Sulzer(1754)
  Ziegler(1766)
  Wirz(1766)
  Bernoulli(1773)
  Nicander(1781-85)
  Schmidt-Phiseldeck(1808)
  Gehler(1825-45) VII p.972 fig.163
  Marbach(1834-37) IV s 881-87 fig.427
  Mortimer(1981)
  Mills(19

Wirz´s spiralpumpeWirz´s spiralpumpe
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok